Az energetikai szakreferens szolgáltatásról

Mikor köteles az Ön cége energetikai szakreferens igénybevételére?

Ha az Ön cége olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100 000 m 3 földgázt, vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget,
akkor energetikai szakreferens igénybevételére köteles.

Mik a szakreferens legfontosabb feladatai?

  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
  • javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
  • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről, és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
  • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
  • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Határidők

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lépett hatályba. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ezt követően a bírság mértéke 200.000 – 2.000.000 Ft közötti, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft).

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2021-ben megkezdi a kötelezettséget elmulasztó vállalkozások büntetését. (A Hivatal valamennyi energiafogyasztási adathoz hozzáfér.)