Mit jelent az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése a gyakorlatban?

Mit jelent az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése a gyakorlatban?

Folyamatában az intézkedési tervek elkészítése nagyon hasonló egy energetikai audit lefolytatásához.
Legfontosabb lépései:

1. Indító megbeszélés

Ennek célja az összes érdekelt fél tájékoztatása az energiamegtakarítási intézkedési terv témaköréről, határairól, illetve mélységéről. Ezen kívül feltétlenül tisztázni szükséges a felmérés operatív lebonyolításának pontos kereteit, az átadni szükséges dokumentumok és adatok listáját.

2. Helyszíni felmérés

Ennek keretében felmérjük az erre kijelölt épületállományt, mely általában a saját tulajdonú épületeket jelenti. Az ingatlanok felmérésén kívül elengedhetetlen az üzemeltetési folyamatok megismerése is. Erre általában – helyszíni bejárás mellett – interjúk vagy kérdőíves felmérés keretében kerül sor.

3. Alapállapot felvétel

A helyszíni szemléket, interjúkat követően rögzítjük a jelenlegi energiateljesítményi helyzetet (energetikai alapállapot felvétele). Az alapállapot lesz a rögzített referencia arra vonatkozóan, hogy mely korszerűsítések valósíthatóak meg.

4. Javaslatok kidolgozása, számítások elkészítése, terv összeállítás

Az intézkedési tervet alátámasztó szakvéleményünk részletes számításokat tartalmaz a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan, számszerűsítve az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat).
Az épületszerkezeti és gépészeti, valamint a megújuló energia felhasználást támogató javaslatok mellett nagy hangsúlyt fektetünk az üzemeltetési szokásokra és szemléletformálási tevékenységekre. Tekintettel arra, hogy a közintézményeknél gyakori a forráshiány, és pályázatok nélkül csak kevesen tudnak belevágni komolyabb felújításokba, ezért kiemelten fontos a beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások, illetve a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások előtérbe helyezése.

5. Záró megbeszélés

Ennek során bemutatjuk a felmérés tapasztalatait és összefoglaljuk annak főbb megállapításait.
A mi felfogásunk szerint ezzel persze még nem ér véget a feladat. Az elkészítést követően ugyanis a terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.
Ebben és természetesen bármilyen más témában – legyen szó akár pályázatról, akár kivitelezési munkálatokról, akár szemléletformálási kampányokról, akciókról, rendezvényekről – szintén támogatni lehet a közintézményeket, a tényleges energiamegtakarítás elérését elősegítve.

Az energetikai tanúsítványokat is kötelező elkészíteni a vizsgált épületekre?
Ez egy gyakori kérdés ügyfeleinktől. Az épületenergetikai tanúsítványok elkészítését nem írja elő kötelező elemként a törvény. Viszont amennyiben egy épület teljeskörűen felmérésre kerül a projekt során, akkor mi mindenképpen javasoljuk a tanúsítvány elkészíttetését is.