Akiknek segíthetünk / Önkormányzatok

Önkormányzatok

Teljeskörű megoldást kínálunk a hazai önkormányzatok által működtetett intézmények energetikai problémáira, legyen szó akár energia beszerzésről, kazánház üzemeltetésről gáz- és áramellátásról, vagy a közvilágítás korszerűsítéséről és működtetéséről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény komoly feladatokat szab az önkormányzatok és az önkormányzati intézmények számára: 

9/A. *  A közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatok

11/A. § *  A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:

a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;

b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;

c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat;

d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésben erről beszámol;

e) együttműködik a Nemzeti Energetikusi Hálózattal az a)-d) pontban meghatározott feladatok ellátása során,

f) feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe és együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer kezelésével megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan hozzáférést biztosít a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerhez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az energiapolitikáért felelős miniszter e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott feladatai ellátása céljából.”

 

Mindezen feladatok elvégzése sok esetben szinte megoldhatatlan probléma elé állítja az önkormányzatokat, ugyanis:

  • az önkormányzat nem rendelkezik képzett energetikussal
  • a meglévő apparátusa a meglévő rengeteg feladat mellett képtelen az energetikai feladatokat is ellátni

 
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Pro-NRG Kft.

9915 Nádasd,
Vasúti út 5/1
Telefon: +36/20/344-7050
E-mail küldése
Pro-NRG Kft. - Magyar