Energiamegtakarítási intézkedési tervről általában

Energiamegtakarítási intézkedési tervről általában

Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára ötévente az energiamegtakarítási intézkedési terv készítését.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is.

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát. Ez alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

Kinek kell energiamegtakarítási intézkedési tervet (EMIT-et) készítenie?

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezetnek kell EMIT-et készítenie.

Mi az alapja ennek a kötelezettségnek?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat tv.) 11/A. §-a írja elő ezt a feladatot a közintézmények számára.

Mikor és milyen időközként kell EMIT-et készíteni?

Az Ehat tv. előírásai alapján az érintett közintézményeknek 2017. március 31-ig kellett elkészíteniük az energiamegtakarítási intézkedési tervüket. Amennyiben ez nem történt meg, úgy az EMIT később is benyújtható.
Az EMIT-et 5 éves időszakra kell elkészíteni. A 2020-ra vonatkozó terveket 2020. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell elkészíteni.

Kihez kell benyújtani?

Korábban Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé kellett, azonban 2020. január 1-től a Nemzeti Energetikusi Hálózat közintézményekkel kapcsolatos feladatait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. Így az elkészült terveket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé szükséges benyújtani.

Miért jó az EMIT?

Az energiahatékonysági intézkedési terv célja az állami tulajdonú épületek energiahatékony működésének kialakítása, az épületek energiahatékonysági szempontú optimalizációja, illetve az épületet használók energiahatékonysági szemléletének kialakítása, formálása.

Mit tartalmaz az energiamegtakarítási intézkedési terv?

Az EMIT dokumentációja bemutatja:

  • az adott épület/épületegyüttes főbb adatait,
  • a ráfordítandó erőforrások (beruházást nem igénye/minimális ráfordítás igényel/beruházást igényel) alapján listázza, hogy milyen energiamegtakarítási intézkedéseket lehet megállapítani az épület működtetése során,
  • bemutatja a korábban megvalósított energiahatékonysági intézkedéseket,
  • a készítő szervezet erőforrásaival összhangban, a készítővel egyeztetve meghatározza az adott időszak alatt ténylegesen megvalósítandó intézkedéseket,
  • végrehajtási tervet nyújt.

Tekintettel arra, hogy az épületek energiahatékonysági szempontú felmérésének első lépése az energetikai tanúsítvány megszerzése, amennyiben az épületet korábban nem tanúsították, akkor az EMIT készítésével egy időben mindenképpen érdemes egy ilyen tanúsítást elvégezni. Egy friss energetikai tanúsítvány nagyban segíti a megalapozott energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítését.

Mi történik az EMIT benyújtása után?

Az EMIT benyújtását követően éves beszámolót kell készíteni az adott évben végrehajtott intézkedésekről.
Az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról készült éves jelentést a “MEKH_KOZINT” ÁNYK űrlapon kell beküldeni a Hivatal részére. Az ÁNYK űrlaphoz csatolni kell az EMIT végrehajtásáról készült éves jelentést. Az elektronikus nyomtatvány elérhető a MEKH Energiahatékonyság honlapján, a Közintézmények rovatban.