Energiamegtakarítási intézkedési terv éves jelentése

Energiamegtakarítási intézkedési terv éves jelentése

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület vagy épületrész üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője minden évben köteles jelentést készíteni az éves energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról.
A jelentést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak kell megküldeni az erre szolgáló elektronikus (ÁNYK) nyomtatványon.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv (röviden EMIT) célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A fő gyakorlati tudnivalókat korábban már bemutattuk, most a közintézmények figyelmét szeretnénk felhívni az évente kötelező adatszolgáltatásra.

Milyen jogszabály alapján kell az energiamegtakarítási intézkedési terv előrehaladásáról évente adatot szolgáltatni?

A közintézményi tulajdonban és használatban álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokról az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Enhat. tv.) 11/A. §-a rendelkezik, amely szerint:

„11/A. § A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület vagy épületrész üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:
b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig köteles feltölteni a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre;”

Milyen formában kell az adatszolgáltatást teljesíteni?

Az energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) 2019. évi végrehajtásáról készült éves jelentést a “MEKH_KOZINT” ÁNYK űrlapon kell beküldeni a Hivatal részére. Az ÁNYK űrlaphoz csatolni kell az EMIT 2019. évi végrehajtásáról készült éves jelentést. Az elektronikus nyomtatvány elérhető a MEKH Energiahatékonyság honlapján, a Közintézmények rovatban.

A megfelelően kitöltött ÁNYK űrlapot és a mellékletként csatolt EMIT jelentést az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően a Hivatal hivatali kapujára kell megküldeni,

FONTOS!: 2020. január 1-től a Nemzeti Energetikusi Hálózat közintézményekkel kapcsolatos feladatait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el.

További információ, hogy a MEKH egységes elektronikus adatszolgáltatási felület fejlesztésébe kezdett. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyidejűleg számos törvényben meghatározott közfeladat mentén, sokféle formában történik. Az európai uniós forrásból származó fejlesztés célja, hogy az elektronikus ügyintézés minél egyszerűbb és gyorsabb legyen a MEKH ügyfelei (így a közintézmények) számára, ezáltal biztosítva a napi és rendkívüli ügymenet folyamatosságát és biztonságát. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31. volt.