Elindult az energiahatékonysági kötelezetti rendszer (EKR)

Elindult az energiahatékonysági kötelezetti rendszer (EKR)

2021. január 1-én a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat tv.) módosításával életbe lépett az Energiahatékonysági Kötelezetti Rendszer (EKR).

Az EKR lényege, hogy a villamosenergia és földgáz kereskedők az egyetemes szolgáltatók, valamint a közlekedési célú üzemanyagot értékesítő gazdálkodó szervezetek kötelesek a két évvel korábban értékesített energiamennyiség arányában számolt energiamegtakarítást elérniük a végső felhasználók körében. A távhőszolgáltatókra nem vonatkozik a kötelezettség. Fontos kiemelni, hogy nem csak saját fogyasztóknál lehet teljesíteni a kötelezettséget.

A kötelezettség mértéke az első években több lépcsőben emelkedik, 2024-ben eléri maximális mértéket (a 0,5%), majd 2028-tól csökkenni kezd szintén több lépcsőben.

A kötelezettek az alábbi módokon teljesíthetik a rájuk rótt kötelezettségeket:

  1. Hozzájárulnak (saját ellátásban levő vagy más) végső felhasználók energiahatékonysági beruházásához, intézkedéséhez, és az így elért megtakarítás mértékéről a jogszabály szerinti igazolást szereznek be.
  2. Energia megtakarítási igazolást vásárolnak az energiahatékonysági beruházás végrehajtójától
  3. 50.000 Ft/GJ mértékű járulékot fizetnek az államnak a kötelezettség kiváltására.

Mivel egyenlőre a részletszabályok nem ismertek, így jelenleg pontosan nem lehet megjósolni, hogy fentiek a végső energiafelhasználókra milyen hatással lesznek és milyen lehetőségeket nyitnak számukra. Ami biztos, hogy az energiadíjakra hatást fognak ezek az intézkedések, és vélhetően az energiakereskedelmi szerződésekben is fog az EKR-re vonatkozó rész kerülni. Így az új szerződéseknél célszerű ezekre is odafigyelni.

A részletszabályok megjelenése után a témával részletesebben is foglalkozunk.